GigaBusiness

GigaBusiness

Biznesi yt përfiton dyfish me ofertën GigaBusiness! 

Me GigaBusiness përfiton dyfish internet çdo muaj për çdo numër të aktivizuar në planet Business RED ose Next+ si edhe dyfish shpejtësi në paketën GigaFibra ekskluzivisht në rrjetin më të madh celular dhe internet fiks ultra të shpejtë.  

1 Vodafone Next or Business RED

Zgjidh planin tarifor Business RED ose Vodafone Next+ 

 Krijo një GigaBusiness  me një numer mobile Business RED ose Vodafone Next+

b GigaFibra for GigaBusiness

Zgjidh paketën e internetit fiks Vodafone GigaFibra

Zgjidh një nga paketat Vodafone GigaFibra apo Vodafone GigaFibra Pro deri në 1Gbps

c Punonjesit for GigaBusiness

Shto punonjësit e tu

Shto punonjësit e tu në GigaBusiness ku të gjithë përfitojnë dyfish GB në planet Business RED dhe Vodafone Next+ çdo muaj për gjithë kohëzgjatje e kontratës.

Më shumë

Me GigaBusiness do të përfitosh dyish internet çdo muaj për çdo numër të aktivizuar në planet përkatëse të telefonisë celulare për gjithë kohëzgjatjen e kontratës. Gjithashtu përfiton dyfish shpejtësi në paketën e shërbimit të internetit fiks për gjithë kohëzgjatjen e kontratës.  Mundësi për të regjistruar në GigaBusiness nga 1 deri ne 5 numra të telefonisë celulare.

Përfitimet e ofertës GigaBusiness janë të vlefshme vetëm nëse numrat e aktivizuar i përkasin një prej  planeve tarifore (Vodafone Next S+, Vodafone Next M+, Vodafone Next L+, Business RED, Business RED Pro, Business RED Prime, Business Black) dhe nëse ka aktiv shërbimin e Internetit fiks (Vodafone GigaFibra 50Mb/s ,Vodafone GigaFibra100/Mb/s, VodafoneGiga Fiber 200 Mb/s , Vodafone GigaFibra 1GB/s, paketat Vodafone GigaFibra Pro 100 Mb/s; Vodafone GigaFibra Pro 200 Mb/s) .

Nëse çaktivizohet shërbimi  fiks  (shërbimi i internetit fiks), nuk përfiton në vijim ofertën dy fish internet çdo muaj për të gjithë numrat pjesë e Giga Business.

Nëse çaktivizohet shërbimi i telefonisë celulare, ose  ndyshohet plani tarifor ne plane të cilët nuk janë pjesë e ofertës  GigaBusiness, nuk përfitohet  në vijim oferta dyfish shpejtësi në paketën e shëbimeve të internetit fiks ose dy-fish kanale TV në paketën e shëbimeve TV.
 
Të lutem prit