Geraldina Sposa është Ready

" Të jesh një Ready do të thotë që falë risive teknologjike të veshësh ëndrra! Geraldina Sposa është patjetër Ready me Vodafone! "

Armand PEZA, Drejtues Geraldina Sposa

Të jesh Ready ndryshon gjithçka

Të lutem prit