Coca-Cola Bottling Shqipëria

" Si një biznes i rëndësishëm, Coca-Cola Bottling Shqipëria duhet të jetë gjithmonë gati, për të përmbushur nevojat e klientëve kudo, kurdo. "

Luca Busi , President i Coca-Cola Bottling Shqipëria

Të jesh Ready ndryshon gjithçka

Të lutem prit