Për të aktivizuar shërbimin e faturës elektronike ju mund të nënshkruani një kontratë në një nga dyqanet tona Vodafone apo nëpërmjet agjentit të dedikuar duke paraqitur një:

Të lutem prit