Paketa Interneti

Për më shumë internet në celularin tuaj ju mund të zgjidhni paketat shtesë të internetit:

 
Paketa Çmimi  Aktivizimi
1GB 300 Lekë SMS drejt 141 me tekst M1
2GB 500 Lekë SMS drejt 141 me tekst M2

Shënime:

  • Paketat shtesë , me afat 30 ditë nga momenti i aktivizimit, janë të vlefshme vetëm për klientët me kontratë.
  • Ju mund të zgjidhni vetëm një prej paketave opsionale të mësipërme.
  • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 kb
  • Të gjitha çmimet e lartpërmendura e përfshijnë vlerën e T.V.SH.
Të lutem prit