Smart Working


Bizneset që zgjedhin paketën Smart Working rrisin produktivitetin, zvogëlojnë kostot e menaxhimit si dhe u ofrojnë punonjësve një ekuiliber më të mirë “punë-jetë” duke siguruar më shumë motivim nga punonjësit e tyre. Ne vëmë në dispozicion të klientëve tanë një paketë zgjidhjesh të integruara brenda një strategjie të të punuarit në mënyrë dixhitale, e cila përfshin sigurinë, menaxhimin e plotë të të dhënave, bashkëpunimin, garantimin e vazhdimësisë së biznesit dhe prezantimin e mundësive të reja për bizneset.

VPN Service

Shërbimi "VPN" është një funksionalitet i cili nëpërmjet një tuneli VPN mundëson krijimin e një rrjeti virtual privat duke garantuar aksesimin në distancë të të gjitha të dhënave të zyrës. Kjo zgjidhje garanton privatësinë dhe sigurinë e plotë të të dhënave të biznesit duke krijuar një kanal komunikimi privat.
Për më shumë kliko këtu.

Zgjidhja “Virtual Room” e cila thjeshtëson komunikimin e biznesit nëpërmjet dhomave virtuale të dedikuara dhe të sigurta. Krijimi i këtyre mënyrave të komunikimit rrisin bashkpunimin në levizje duke u përshtatur në mënyrë dinamike dhe nga paisje të ndryshme, për të mundësuar Smart Working.
Për më shumë kliko këtu.

Virtual Meeting rooms
Data security

Zgjidhja përfshin shërbimin e përparuar të menaxhimit të telefonisë fikse për biznesin. Direkt nga faqja e internetit, bizneset mund të menaxhojnë centralet e telefonisë fikse, mesazhin e mirëseardhjes, kordinimin e thirrjeve te njëkohshëm te punonjës të caktuar, vendosja në menu të përgjigjeve të personalizuara e shumë funksionalitete të tjera.
Për më shumë kliko këtu

Të lutem prit