Vodafone Smart Klima

Vodafone Smart Klima

Shërbimi Vodafone Smart Klima është një zgjidhje e plotë që ofron mundësinë për të menaxhuar në distancë dhe të sigurojë njoftime të rëndësishme për njësitë e ftohjes / ngrohjes.

Me këtë zgjidhje ju keni një pasqyrë të plotë të statusit të funksionimit të njësive të ftohjes / ngrohjes dhe merrni informacione të rëndësishme në lidhje me vendndodhjen, temperaturën, furnizimin me energji elektrike dhe lagështinë, duke arritur efikasitetin maksimal të njësive.
 

Të lutem prit