Vodafone Smart Coffee

Vodafone Smart Coffee

Shërbimi Vodafone Smart Coffee ofron mundësinë për monitorim në distancë dhe administrim efektiv të aparateve profesionale të kafesë, duke ju ofruar informacion në kohë reale lidhur me konsumin e vërtetë të kafesë për pikë, statusin e funksionimit të çdo makine dhe informacion ne kohë reale në rast të mosfunksionimi të paisjes.

Në këtë mënyrë, ju do te siguroni cilësi më të lartë të kafesë të ofruar në cdo pikë shitje, planifikim më të mirë të porosive dhe distribucionit dhe reduktim të kostove operacionale, duke shmangur vizitat e panevojshme të mirëmbajtjes.
 

Të lutem prit