Paketa shtesë (opsionale) me Minuta Ndërkombëtare të vlefshme për 30 ditë

1. Paketa të cilat mund të blihen nëpërmjet një kërkese zyrtare

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 60 Minuta 1,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 120 Minuta 2,300 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 200 Minuta 3,700 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 300 Minuta 5,500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 400 Minuta 7,500 Lekë/muaj

Detaje:

  • Ju mund të zgjidhni vetëm një paketë Minutash Ndërkombëtare Opsionale në muaj.
  • Minutat Ndërkombëtare Opsionale nuk mund të transferohen në muajin pasardhës.
  • Minutat ndërkombëtare opsionale janë të vlefshme drejt 41 destinacioneve ndërkombëtare : Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut .

 

2. Paketa të cilat mund të blihen nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose SMS

Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 20 Minuta 500 Lekë/muaj
Minuta Ndërkombëtare (Opsionale) 30 Minuta 750 Lekë/muaj

Detaje:

  • Këto paketa mund të aktivizohen nëpërmjet aplikacionit My Vodafone ose duke dërguar një SMS me tekst N1 tek 141 per paketën me 20 minuta ndërkombëtare dhe një SMS me tekst N2 për paketën me 30 minuta ndërkombëtare .
  • Paketat janë të vlefshme për 30 ditë nga momenti i aktivizimit. Nëse dëshironi, pas përfundimit të paketës me 20 minuta, ju mund të blini edhe një paketë tjetër me 30 minuta ose anasjelltas.
  • Struktura e tarifimit është 30+1 sekonda.
  • Minutat ndërkombëtare shtesë kanë prioritet ndaj minutave që përmban plani tarifor i klientit.
  • Minutat ndërkombëtare shtesë nuk janë të vlefshme për tu përdorur në Roaming.
  • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme drejt 41 shteteve : Itali, Greqi, Maqedoni,Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Gjermani, Mbretëri e Bashkuar, Sh.B.A, Turqi, Kanada, Francë, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Çeki, Kroaci, Slloveni, Australi, Irlandë, Hungari, Luksenburg, Qipro, Bosnje dhe Hercegovinë, Danimarkë, Rusi, Kinë, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Maltë, Izrael dhe Afrika e Jugut.
Të lutem prit