Me Vodafone Club Sharing, ju dhuroni 100 MB nga paketa juaj Club, Vodafone e 10-Fishon dhuratën. Plot 1GB extra për mikun tuaj.

Nëse keni aktive paketën Vodafone Combo, Vodafone Z, Vodafone Silver, Vodafone Gold, ju mund të transferoni drejt një numri tjetër Vodafone :

 • 100 MB +  100MB   dhuratë nga Vodafone për mikun tuaj    |  0 Lekë
 • 100 MB +  1GB  dhuratë nga Vodafone për mikun tuaj  |  30 Lekë
 • 60 Minuta kombëtare  |  30 Lekë
 • 60 Minuta kombëtare + 60 SMS + 60 MB  |  70 Lekë

Shënime:

 • Shërbimi është i vlefshëm nëse keni aktive një nga ofertat mujore të mësipërme.
 • Pasi keni blerë një paketë  Vodafone Combo,  Vodafone Z, Vodafone Silver ose Vodafone Gold, telefononi 131, zgjidhni opsionin  (1) dhe më pas përzgjidhni opsionin (3) . Ju gjithashtu mund të telefononi 131 dhe të zgjidhni opsionin (7) për të transferuar njësi nga paketa që keni blerë.
 • Minutat/SMS/MB si edhe 1GB dhuratë nga Vodafone janë të vlefshme për 24 orë nga momenti i transfertës.  
 • Ju mund të kryeni deri në 3 trasferta në muaj dhe 1 trasfertë në ditë.
 • Nëse kryhet një tranfertë drejt numrit tuaj, prioritet në konsumimin e njësive do të ketë bonusi i trasferuar dhe pastaj paketa aktive, nëse keni.
 • Tarifimi i kohës së bisedës për njësitë e transferuara është 60 + 60 sekonda.
 • Tarifimi i MB bëhet në blloqe prej 10 KB.
 • Minutat e njësive të transferuara përdoren si minuta kombëtare.
 • Nëse keni aktive paketën Club Gigadepo, ju mund të trasnferoni MB drejt një numri tjetër Vodafone Club vetëm nga sasia e internetit të vlefshëm në rrjetin me shpejtësi 3G/4G. MB e transferuara mund të përdoren në shpejtësinë 3G/4G/4G+.
Të lutem prit