Përdorëm këto vlera për të llogaritur të dhënat :

 

SD Streaming Video 2.5MB/minutë
HD streaming video 25MB/minutë
Status në Facebook me foto 5MB/foto
SMS në WhatsApp 10KB/SMS
Upload foto në Instagram 5MB /foto
Skype call 0.6 MB/minutë
Viber call 0.3 MB/minutë
GPS/ map navigation   1MB/minutë

 

Sasia e internetit që ju duhet, ndryshon sipas pajisjes dhe varet nga aktiviteti që ju jeni duke bërë dhe kohëzgjatja e aktivitetit.

1MB = 1,024KB

1GB = 1,024MB

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo