Në internet ju do të gjesh një përzgjedhje të gjerë të free software për të shkarkuar video nga Youtube.
Gjithashtu, në çdo streaming app që përdor kontrollo fillimisht nëse ka një offline mode. Disa aplikacione si Google Music të lejojnë të krijosh playlists dhe ti dëgjosh ato offline.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo