Regjistrimi në Vodafone One është pa pagesë dhe mund të kryhet në një nga mëyrat e mëposhtme.

  • Telefononi në 130 dhe ndiqni udhëzimet përkatëse
  • Dërgoni SMS me text “ One” në 130
  • Regjistrohuni online .