Fshi gjihmonë email-et e padërguara! Ato mund të jenë një arsye e konsumimit të internetit, pasi përpiqen të bëjnë auto resend duke shpenzuar shumë internet , sidomos nëse kanë files attached. Gjithashtu, telefonat kanë edhe një opsion  i cili lejon shkarkimin automatike vetëm të email-eve të cilat nuk kanë imazhe apo files.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo