• Nëse dëshironi fleksibilitet në komunikimin tuaj, kjo është paketa perfekte për ju.
 • Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar ende. Detaje mbi riblerjen e paketave.
 • Njësitë mund të përdoren si minuta dhe video telefonata me Vodafone, minuta kombëtare, sms me Vodafone dhe MB Internet.
 • 30 minutat kombëtare , të vlefshme drejt të gjithë operatorëve celularë, (Vodafone, Telekom Albania, Albtelecom dhe Eagle Mobile si dhe Plus Communications) do të konsumohen pas përfundimit të njësive të paketës.
 • 100 SMS kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • menusë #123#
  • aplikacionit My Vodafone
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
 • Koha fillestare e tarifimit për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare është 60+60 sekonda.
 • Me konsumimin e minutave brenda paketës, ju do të tarifoheni me çmimet standarde të Vodafone Club nëse nuk keni një paketë tjetër aktive.
 • Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 28 Shkurt 2017.
 • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.