Nëse ju shfaqet kjo dritë do të thotë se pajisja juaj është duke operuar me rrjetin 3G.